Je wordt verzocht de afmelding zo snel mogelijk te doen.

Des te eerder is je plaats vrij voor een andere gast.

Bedankt.

Jammer dat je deze keer niet kunt komen.

Graag afmelden via balie/telefoon Solidez – Ons Huis.

Harnjesweg 84 – Telefoon 0317 – 41 33 77.